“Naming en shaming” in het toezicht is in opkomst. Steeds meer toezichthouders maken de identiteit van overtredende ondernemingen bekend in inspectierapporten, openbare sanctieregisters, of zwarte lijsten. Meestal gebeurt dit om consumenten te informeren of om verantwoording af te leggen over het toezicht. Maar speelt deze informatie werkelijk een rol in de besluitvorming van consumenten? Welke reputatieschade lijden de overtredende ondernemingen, en in hoeverre schrikt de dreiging van negatieve publiciteit potentiële overtreders af? En leidt meer transparantie van het toezicht, ook tot meer vertrouwen in de toezichthouder? Over deze vragen gaat dit boek. Het doet verslag van een onderzoek naar de effecten van naming en shaming in een een markt waarin vertrouwen en reputatie cruciaal zijn: de financiële markt. De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten maakt sinds 2007 waarschuwingen en opgelegde sancties openbaar aan een variëteit van ondernemingen, van beursgenoteerde ondernemingen tot zelfstandig hypotheekadviseurs. De gevolgen van deze publicaties zijn onderzocht door media-analyse, enquête-onderzoek, en vele interviews met medewerkers van de AFM, experts, compliance-officers, en bestrafte ondernemers.

, , , , ,
Boom Uitgevers, Den Haag
hdl.handle.net/1765/16962
Criminology

van Erp, J. (2009). Naming en shaming in het markttoezicht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/16962