In dit eindrapport over het Standaard Evaluatieproject Nieuwe Stijl (STEP II) in de periode 2000-2008 wordt onderscheiden tussen Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP) met een therapieduur korter dan 6 maanden, Langerdurende Klinische Psychotherapie (LKP), Deeltijd- Klinische Psychotherapie en Jeugd Klinische Psychotherapie. De vergelijking gebeurt aan de hand van het beloop van klachten en symptomen (SCL-90), kwaliteit van leven (EuroQol-5D) en cliënttevredenheid (GGZ Thermometer voor waardering door cliënten 2003). Er wordt bescheiden gerapporteerd over de vragenlijst voor zorggebruik, ziekte en werk (TiC-P). De door de instellingen aangeleverde gegevens staan meer gedetailleerde analyses niet toe. In dit rapport worden de resultaten op langere termijn, tot twee jaar na het ontslag, beschreven. Voor analyses waren 9443 bruikbare cases beschikbaar van 3791 cliënten. Van de KKP waren dit 2089 cases, van de LKP 4351 cases, van de Deeltijdbehandelingen 1743 cases en 1260 Jeugdcases. Er waren 3930 opname-invullingen, het responspercentage bij ontslag was 57%, bij de half jaar vervolgmeting was dat 37%, bij de één jaar vervolgmeting 29% en bij de twee jaar vervolgmeting 17%.

, , , ,
Department of Medical Psychology and Psychotherapy
hdl.handle.net/1765/17015
Medical Psychology and Psychotherapy: Reports
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Timman, R. (2009). Standaard Evaluatie Project (STEP) II: 2000-2008. Medical Psychology and Psychotherapy: Reports. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17015