Centraal in dit onderzoek staat de faciliteit van de juridische splitsing. De rechtsfiguur van de juridische splitsing is een belangrijke faciliteit voor het bedrijfsleven. Zo blijkt uit de memorie van toelichting behorend bij wetsvoorstel 31 3343 dat men voor het jaar 2005 ervan uitging dat er ongeveer 600 juridische split sin - gen zouden plaatsvinden. Als belangrijkste voordeel van de juridische split - sing geldt dat er een overgang onder algemene titel van het vermogen plaats - vindt. Ik heb voor het onderwerp van de juridische splitsing gekozen omdat de juridische splitsing in de praktijk tal van belangrijke en interessante vragen oproept en ook omdat de wettelijke regeling in Nederland nog niet zo lang geleden is ingevoerd, waardoor de kans dat het onderzoeksterrein al geheel is ‘afgegraven’ kleiner is dan voor andere onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht. Verder heeft het onderwerp in de periode dat ik in de praktijk in aanraking kwam met boeiende splitsingvraagstukken mijn persoonlijke interesse opgewekt. Ten slotte bestaat de regeling van juridische splitsing eveneens in andere landen, zodat de mogelijkheid tot rechtsvergelijking bestaat. Qua rechtsvergelijking is gekozen voor het recht van België, Duitsland, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

,
L. Timmerman (Vino)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/17129
Erasmus School of Law

Koster, H. (2009, November 4). De Nederlandse juridische splitsing in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17129