Bij 133 basisschoolkinderen (9-13 jaar) werd onderzocht of een evaluatieve conditioneringstaak de impliciete zelfwaardering kan verhogen. Impliciete en expliciete zelfwaardering werden gemeten na het uitvoeren van een evaluatieve (experimentele) of een neutrale (controle) conditioneringstaak. Tevens voerden de kinderen een agressietaak uit. Kinderen in de experimentele conditie hadden een significant hogere impliciete zelfwaardering en reageerden minder agressief dan kinderen in de controle conditie. De relatie tussen impliciete zelfwaardering en agressie bleek echter niet significant. De mogelijkheid om de impliciete zelfwaardering van kinderen te veranderen biedt interessante perspectieven voor verder onderzoek en mogelijke interventies.

ASPO Pers, Groningen
hdl.handle.net/1765/17243
Department of Psychology

Gräper, L., Huijding, J., & Bos, A. (2007). Het verhogen van impliciete zelfwaardering bij kinderen middels evaluatieve conditionering. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17243