Tussen 1500 en 1800, maar vooral in de 17e en 18e eeuw, kozen vrouwen in Europa er regelmatig voor om als man te gaan leven en werken. In deze studie worden de achtergronden, drijfveren en gevolgen geanalyseerd van 120 vrouwen die in deze periode als man leefden. Voor veel vrouwen was het alleen mogelijk hun problemen op te lossen door het aannemen van de mannenrol. De sociaal historici Rudolf Dekker en Lotte van de Pol geven in kort bestek een schat aan informatie. Bijzonder helder en boeiend wordt uiteengezet hoe mensen in de 17e en 18e eeuw dachten over de rol van mannen en vrouwen, en de gevolgen die dit had voor vrouwen die zich niet aan de hun toegedachte rol konden of wilden conformeren.

, , , ,
Wereldbibliotheek, Amsterdam
hdl.handle.net/1765/17247
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Dekker, R., & van de Pol, L. (1989). Vrouwen in mannenkleren : de geschiedenis van een tegendraadse traditie : Europa 1500-1800. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17247


Additional Files
HOOFDSTUK2.PDF Final Version , 3mb
HOOFDSTUK4.PDF Final Version , 3mb
HOOFDSTUK1.PDF Final Version , 3mb
NOTEN.PDF Final Version , 2mb
NAAMLIJST VAN VROUWEN.PDF Final Version , 1mb
INLEIDING.PDF Final Version , 678kb
CONCLUSIE.PDF Final Version , 671kb
REGISTER.PDF Final Version , 448kb
VOORWOORD.PDF Final Version , 332kb
VERANTWOORDING.PDF Final Version , 232kb
TITEL.PDF Final Version , 100kb
INHOUD.PDF Final Version , 70kb
VERANTWOORDING ILLUSTRATIES.PDF Final Version , 47kb
cover.jpg Cover Image , 14kb