Op het terrein van de stadsstudies woedt al geruime tijd een discussie over de sociale gevolgen van internationalisering van grootstedelijke economieën. Die discussie is vooral aangezwengeld door Saskia Sassens theorie over global cities waarin zij poneert dat mondialisering tot polarisering van stedelijke arbeidsmarkten leidt. Polarisering is echter vooral het gevolg van economische structuurveranderingen en die worden niet door mondialisering veroorzaakt. Toenemende internationale concurrentie leidt in westerse steden niet tot polarisering maar tot upgrading van lokale arbeidsmarkten.

, , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/17343
Sociologie
Department of Sociology

van der Waal, J., & Burgers, J. (2007). Het `global city'-debat over sociale ongelijkheid ontrafeld. Sociologie, 3(4), 427–448. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17343