Achtergrond: Het relatief recente gebruik van moderne statistische analysemethoden zoals een latent groeimodel (lgm) maakt het mogelijk om verschillen in individuele ontwikkelingstrajecten over tijd te bestuderen. doel Prospectief en longitudinaal onderzoeken van de ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen over een periode van vijf jaar in een grote steekproef (n = 1318) uit de algemene adolescentenpopulatie. Methode: Er werd onderscheid gemaakt tussen een cohort jongeren in de vroege adolescentie (gemiddeld 12 jaar oud tijdens de eerste meting) en in de midden adolescentie (gemiddeld 16 jaar oud tijdens de eerste meting). Leeftijds- en sekseverschillen in de ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen werden onderzocht met lgm. resultaten Uit de analyses bleek dat de symptomen van de paniekstoornis, schoolangst en separatieangst voor alle adolescenten afnamen en dat de symptomen van een sociale fobie relatief stabiel waren. Meisjes vertoonden een toename van symptomen van de gegeneraliseerde angststoornis, terwijl deze symptomen juist afnamen bij jongens. Conclusie: Door gebruik te maken van lgm-analyses waarbij individuele ontwikkelingstrajecten zijn onderzocht, is er een bijdrage geleverd aan de kennis over leeftijds- en sekseverschillen in de ontwikkeling van angstsymptomen bij adolescenten. ------------------------------ Background The relatively recent adoption of modern statistical analysis methods, such as latent growth modelling (lgm), makes it possible to study differences in the individual trajectories of development over time. aim To examine prospectively the developmental trajectories of anxiety disorder symptoms in a large sample of adolescents (N = 1,318) from the general population over a period of five years. method The adolescents were divided into two cohorts: early adolescents (average age 12 at the first measurement) and middle adolescents (average age 16 at the first measurement). Age and gender differences in the developmental trajectories of adolescent anxiety disorder symptoms over time were examined by means of lgm. results Over the course of five years there was a slight decrease in panic disorder, school anxiety and separation anxiety disorder symptoms for all adolescents, with the exception of social phobia symptoms, which remained fairly stable over time. Adolescent girls showed a slight increase in generalised anxiety disorder symptoms over time, whereas these symptoms decreased among adolescent boys. conclusion The use of individual trajectory-based analyses, enabled us to study advance our understanding of age and gender differences in the development of adolescent anxiety symptoms.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/17469
Tijdschrift voor Psychiatrie
Department of Psychology

Hale, W., III, Klimstra, T., Wijsbroek, S. A. M., Raaijmakers, Q., Muris, P., van Hoof, A., & Meeus, W. (2009). Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: Een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten in de algemene populatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51(1), 21–30. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17469