Doel van deze kroniek is het weergeven van de voornaamste ontwikkelingen op het terrein van productaansprakelijkheid en productveiligheid. De laatste kroniek op dit terrein in dit tijdschrift is verschenen in 2004. De periode die wij in deze kroniek beschrijven beslaat derhalve de daaropvolgende jaren 2005-2008. Steeds zal de relevantie van de materie voor consumenten centraal worden gesteld. We beginnen de kroniek met het weergeven van enkele interessante productaansprakelijkheidszaken. De focus in deze kroniek zal echter liggen op voor de consument relevante ontwikkelingen ten aanzien van non-food- en foodproducten. Op dit terrein heeft de laatste jaren veel regulering en beleid plaatsgevonden. Bij dit alles spelen op nationaal niveau de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een belangrijke rol. Ook hier besteden we in deze kroniek aandacht aan.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/17480
Private Law

Pape, S., & van Doorn, C. (2009). Kroniek Productaansprakelijkheid en productveiligheid 2005-2008. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17480