Dit proefschrift beschrijft een onderzoek naar het optreden van spanningshoofdpijn en migraine voor en na de eliminatie van bepaalde onderdelen uit de voeding. Zowel in de vakliteratuur als in de lekenpers, wordt migraine onder meer in relatie gebracht met het gebruik van bepaalde voedingsmiddelen. Zo wordt wel verondersteld dat chocolade, rode wijn en kaas een migraine-aanval kunnen uitlokken. Toch blijkt uit bestudering van de vakliteratuur, dat deze relatie geenszins vast staat. Ook blijkt dat over een mogelijke relatie tussen spanningshoofdpijn en voeding weinig bekend is. Onderzoekster deed in 1984 ervaring op met de behandelmethoden van Bircher-Benner. Deze Zwitserse natuurgeneeskundige arts pleegde migraine-patiënten te behandelen met onder meer een voedingsadvies. Daarbij werd geadviseerd uit de voeding de volgende onderdelen te elimineren: koffie, thee, alcoholische dranken, koemelk en niet-zure koemelkproducten (waaronder kaas), suiker, chocolade, eieren en vlees, vooral varkensvlees. I Op basis van wat patiënten vertelden, vermoedde onderzoekster dat pinda's en overmatig zout aan dit rijtje dienden te worden toegevoegd. Met dit voedingsadvies voor migraine-patiënten werd van 1985 tot 1989 ervaring opgedaan in een natuurgeneeskundige praktijk. Het voedingsadvies leek bij veel patiënten te leiden tot een duidelijke vermindering van de migraine-aanvallen. Het is bekend dat veel patiënten met migraine tevens last hebben van spanningshoofdpijn. Nu bleek dat het voedingsadvies niet alleen het aantal migraine-aanvallen leek te verminderen, maar ook dat daardoor het optreden van spanningshoofdpijn afnam. Daarop werd het voedingsadvies ook aan patiënten met spanningshoofdpijn, zonder migraine, voorgeschreven. Aangezien de voedingsverandering bij zowel spanningshoofdpijn als migraine een duidelijke vermindering van de klachten tot gevolg leek te hebben, werd besloten tot een prospectief onderzoek bij beide categorieën patiënten. Tension headaches and migraines are common medical conditions; nearly thirty percent of the population suffers from between one and Meen headaches per month and approximately three percent suffers from monthly migraine attacks. Despite the fad that in medicalliterature there is na evidence of a relationship between these conditions and daily nutrition, a connection, especiaUy to migraines, is assumed. The researcher had, for a number of years, positive experiences with the elimination diet fer migraines of Bircher-Benner. Many migraine patients also suffer from tension headaches. Results showed that the implementation of the elimination diet lessened the occurrence not only of migraines, but also of tension headaches, It also appeared that many patients, during the first week of the dietary change, experienced a worsening of migraines and/or tension headaches, In natural medicine this is caUed the "initial aggravation" , and is a cam men phenomenon, It is assumed that this results from a Rwashing out of toxins" from the system, or u deslagging". In order to estimate the usefulness of medical intervention, stronger evidence than provided by retrospective empirical findings can give, is needed, Therefore this research project was developed, The questions of the research project were the following: I) wiJl there be a decrease in the occurrence of migraines and tension headaches if patients with migraines and tensions headaches eliminate certain foods from thejr diets; and 2) does the elimination of certain foods from the diet create an aggravation of the symptoms within the first week, the so-caUed "init,ial aggravation",

, , , ,
Praeventiefonds
A.F. Casparie (Anton)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/17824
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Lugard, E. (1997, February 12). De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine: een gerandomiseerd onderzoek. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17824