Additional Metadata
Keywords bedrijfsongevallen, burgerlijk recht, civil law, inlener, private law, werkgeversaansprakelijkheid
Persistent URL hdl.handle.net/1765/17849
Journal Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Citation
Lindenbergh, S.D, & Schneider, P.L.M. (2009). Over de grenzen van… artikel 7:658 lid 4 BW. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 3(3), 22–32. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17849