Het Erasmus Medisch Centrum en de Hogeschool Rotterdam zijn in 2005 een samenwerking begonnen teneinde de ongeveer 95% onbenutte rekencapaciteit van hun computers beschikbaar te maken voor onderzoek en onderwijs. Deze samenwerking heeft geleid tot het Erasmus Computing GRID (ECG), een virtuele supercomputer met na voltooiing een rekencapaciteit van 20 Teraflops. Dit artikel schetst enige achtergronden van grid computing, beschrijft een aantal toepassingen die mogelijk zijn met een grid infrastructuur en geeft de wijze weer waarop het ECG wordt vormgegeven. In het verlengde hiervan bevat het een pleidooi om grid computing binnen het onderwijs een betere basis te geven om op die manier vanuit het onderwijs een substantiƫle bijdrage te leveren aan het versterken van (rekenintensief) onderzoek.

, ,
NIOC Amsterdam
hdl.handle.net/1765/17902
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

de Zeeuw, L., Knoch, T., van den Berg, J., & Grosveld, F. (2007). Erasmus Computing Grid: Het bouwen van een 20 Tera-FLOPS Virtuele Supercomputer. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17902