De samenleving heeft te maken met individualisering van burgers en schaalvergroting van veel (overheids-) organisaties. Dit kan vervreemding, criminaliteit en dergelijke in de hand werken, en ook in verband worden gebracht met een slechter functionerende democratie. De vraag is of die problemen van een afnemende sociale cohesie en een afnemend politiek vertrouwen (ook) op buurtniveau kunnen worden tegengegaan. Wat is daar aan initiatieven en beleid mogelijk om mensen de ruimte te geven zelf bij te dragen aan de aanpak van leefbaarheidsproblemen in hun directe omgeving? Welke bestuurlijke voorwaarden moeten daarvoor gecreëerd worden? En hoe duurzaam zijn die? Mede aan de hand van veldonderzoek naar 28 'good practices' laat de WRR zien wat we daarvan kunnen leren.

, ,
Amsterdam University Press
hdl.handle.net/1765/17967
Department of Sociology

Engbersen, G., Snel, E., & Weltevrede, A. (2006). Sociale herovering in Amsterdam en Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17967