Voor de marktkunde, het vakgebied van de auteur, is het consumentengedrag van grote betekenis. Immers het basisidee van het 'marketing concept' is de orientatie op de consument: bij de beslissingen ten aanzien van de produkten die zullen worden aangeboden, de vorm en verpakking waarin, de prijzen, de distributiekanalen en de inspanningen voor rec1ame en verkoopbevordering staan de voorkeuren, wensen, ideeen en gewoonten van de consument centraal. De marktkunde heeft daarom veel belang bij de ontwikkeling en toetsing van theorieen en modellen over het koopgedrag van consumenten. Dergelijke modellen kunnen inzicht geven in de factoren die het koopgedrag van consumenten beinvloeden en steun bieden bij het voorspellen van de reactie van consumenten op veranderingen in het marktbeleid (bijvoorbeeld het op de markt brengen van nieuwe prod uk ten, prijsveranderingen, veranderingen in het communicatiebeleid) of veranderingen in sociale en economische omgeving (veranderende opvattingen, narmen en waarden, veranderingen in besteedbaar inkomen, enzovoort).

,
VUGA Uitgeverij, Den Haag
hdl.handle.net/1765/17981
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B. (1983). Een interdisciplinair model vooor het keuzeggedrag van consumenten. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17981