De Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn de eerste eenvormige Europese procedures. Zij zijn daarmee een novum in het procesrecht en staan tussen het nationale procesrecht en het internationaal privaatrecht in. Enerzijds zijn het volwaardige, eenvormige procedures en zij maken daarmee onderdeel uit van het procesrecht, maar anderzijds is hun toepassing beperkt tot grensoverschrijdende geschillen en daarmee staan zij in het verlengde van het internationaal privaatrecht (IPR). Zij zullen een diepgaande invloed hebben op de procesvoering in grensoverschrijdende geschillen in de Europese Unie en wellicht ook op het nationaal procesrecht. In deze bijdrage wordt allereerst kort aandacht besteed aan de achtergrond en totstandkoming van de beide Europese eenvormige procedures en vervolgens worden beide procedures afzonderlijk onder de loep genomen.

Additional Metadata
Keywords European Order for Payment Procedure, European Small Claims Procedure, European civil procedure, Europees procesrecht, Europese betalingsbevelprocedure, Europese procedure voor geringe vorderingen, eenvormige procedures
Publisher Kluwer
ISBN 978-90-465-1997-4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/17994
Note Accepted manuscript, includes pagination of the version of record
Citation
Kramer, X.E. (2009). Het IPR voorbij: de invoering van eenvormige Europese procedures. Kluwer. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17994