De Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen zijn de eerste eenvormige Europese procedures. Zij zijn daarmee een novum in het procesrecht en staan tussen het nationale procesrecht en het internationaal privaatrecht in. Enerzijds zijn het volwaardige, eenvormige procedures en zij maken daarmee onderdeel uit van het procesrecht, maar anderzijds is hun toepassing beperkt tot grensoverschrijdende geschillen en daarmee staan zij in het verlengde van het internationaal privaatrecht (IPR). Zij zullen een diepgaande invloed hebben op de procesvoering in grensoverschrijdende geschillen in de Europese Unie en wellicht ook op het nationaal procesrecht. In deze bijdrage wordt allereerst kort aandacht besteed aan de achtergrond en totstandkoming van de beide Europese eenvormige procedures en vervolgens worden beide procedures afzonderlijk onder de loep genomen.

, , , , , ,
Kluwer
hdl.handle.net/1765/17994
Private Law

Kramer, X. (2009). Het IPR voorbij: de invoering van eenvormige Europese procedures. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/17994