Er wordt veel geld uitgegeven aan medicijnen. In 1985 verstrekten apothekers en huisartsen voor ongeveer f. 3 mrd. (incl. honorarium) aan geneesmiddelen. Deze uitgaven zijn in de periode 1980-1985 fors toegenomen. Bovendien zijn geneesmiddelen in alle EGlanden, uitgezonderd West-Duitsland, aanmerkelijk goedkoper dan in ons land. In dit artikel wordt de Nederlandse geneesmiddelenmarkt onder de loep genomen. De auteurs constateren dat er bij zowel de verstrekkers als de gebruikers van medicijnen onvoldoende prikkels aanwezig zijn tot kostenbeheersing. De auteurs hebben hiervoor een aantal suggesties in petto.

,
hdl.handle.net/1765/18005
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

de Wolf, P., Mantel, A., Veerman, C., & Wierenga, B. (1987). De geneesmiddelenmarkt in observatie. Economisch-Statistische Berichten, 72, 102–104. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18005