In Mens en Maatschappij zijn weinig artikelen gepubliceerd die resultaten van experimenteel onderzoek beschrijven. Voor zover dat wel is gebeurd, gaat het om experimenteel onderzoek dat in het kader van een grootschalig survey is uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de studie van Hagendoorn en Sniderman naar de sociale beïnvloeding van attitudes ten opzichte van etnische minderheden in het februarinummer van 2004. Aangetoond werd dat mensen die hechten aan sociaal conformisme, sterk geneigd zijn zich in hun standpunten over pluralisme en multiculturalisme aan te passen aan de meningen van gezaghebbenden – ongeacht de inhoud van die meningen. Overigens ontvingen de auteurs voor deze studie de prijs van de Nederlandse Sociologische Vereniging voor het beste Nederlandstalige artikel gepubliceerd in de jaren 2004-2005