Het onderwerp van het proefschrift is transanale endoscopische microchirurgie (TEM). Het is een nieuwe, endoscopische operatie techniek via de anus voor de locale excisie van rectum tumoren. De bekende locale operatie technieken zijn weliswaar veilig, maar gaan gepaard met een hoog recidief percentage en zijn dus niet ideaal. Het alternatief is totale mesorectale excisie (TME) via een laparotomie met aanzienlijk mortaliteit en morbiditeit, waaronder een grote kans op een stoma. In het proefschrift wordt aangetoond dat TEM in vergelijking met transanale excisie, de locale operatietechniek van oudsher en het meest toegepast, ten aanzien van adenomen (goedaardige tumoren en voorstadium van kanker) een kortere operatietijd kent en veiliger is. Daarnaast is TEM veel beter in staat de adenomen in 1 stuk en met vrije snijvlakken te excideren. Daardoor is de recidiefkans na TEM klein is en veel kleiner dan na transanale excisie. Ook wordt aangetoond dat TEM geschikt is voor alle adenomen in het hele rectum. De kans dat het met TEM niet lukt is gering en neemt verder af met toegenomen ervaring van de operateur. Door voor en na TEM de defecatie en kwaliteit van leven te onderzoeken wordt aangetoond dat TEM geen negatieve invloed heeft op de defecatie en na TEM een verbetering van de kwaliteit van leven optreedt, waarschijnlijk omdat men opgelucht is dat de operatie achter de rug is zonder nadelige gevolgen. Ten aanzien rectum kanker blijkt TEM in staat met vrije snijvlakken en veilig de kanker te excideren en dus goed gebruikt te kunnen ter palliatie. In een onderzoek naar de kans op genezing voor T1 rectum kanker (het vroegste stadium) blijkt TEM veel veiliger dan TME en de overleving, zowel algeheel als kanker specifiek, niet verschillend. Na TEM komt de kanker plaatselijk wel vaker terug, waarbij de impact lijkt mee te vallen. Ook de defecatie en kwaliteit van leven na TEM en TME voor T1 rectum kanker zijn onderzocht. Het blijkt dat na TEM veel minder defecatie problemen gezien worden. De kwaliteit van leven lijkt niet verschillend. De conclusies van het proefschrift zijn dat TEM de beste techniek is voor de excisie van alle rectum adenomen, zonder nadelige gevolgen voor de defecatie en kwaliteit val leven. Voor rectum kanker is TEM geschikt als palliatie. Voor de genezing van T1 rectum kanker is TEM veiliger dan TME met minder defecatie problemen, met een identieke kans op overleving, maar met een hogere kans op locale recidivering.

, , , , ,
B-K Medical Benelux NV/SA, CombiCare BV, Erbe Elektrochirurgie, Gebroeders de Jong’s Leen, Jansen-Cilag BV, Johnson & Johnson Medical BV, KCI-Medical BV, Mpluz, Norgine BV, OK Consultancy Nederland, Richard Wolf GmbH, Sapfo BV, Sigma Medical BV, Stryker Endoscopy, IJsselland Hospital
H.W. Tilanus (Hugo) , R.A.E.M. Tollenaar (Rob)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/18091
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

de Graaf, E. (2008, December 11). Transanal Endoscopic Microsurgery: Indications and Results. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18091