Ongeveer tien jaar geleden werd het idee naar voren gebracht dat de marktkundige benadering, die tot dan toe hoofdzakelijk was toegepast in het (op winst gerichte) bedrijfsleven, ook met vrucht kan worden gebruikt door niet op winst gerichte organisaties en instellingen. Baanbrekende artikelen over deze verbreding van de marktkunde (de Angelsaksische term 'marketing' is wellicht beter bekend) waren o.a. Kotler & Levy (1969) en Kotler & Zaltmann (1971). Sindsdien zijn er een groot aantal toepassingen van deze 'sociale marketing' gerapporteerd, in de sfeer van o.a.: musea, schouwburgvoorstellingen, bibliotheken, gezondheidszorg, toerisme, publiek vervoer, recreatieparken, universiteiten, kerken, sportclubs en energiebesparing. Ben bekend leerboek op het gebied van sociale marketing is Kotler (1975), een illustratief overzicht van toepassingen is een recente bundel artikelen onder redactie van Lovelock & Weinberg (1978). In Nederland is de toepassing van marketing door niet op winst gerichte organisaties vooral gepropageerd door de Stichting Bierkaai (1977) en is deze toepassing bekend geworden onder de term: welzijnsmarketing. In dit artikel wordt nagegaan hoe de marktkunde kan worden toegepast in de voorlichting.