De kwaliteit van de sociale bindingen in het ouderlijk huis is een betere voorspeller van de kans dat iemand crimineel gedrag ontwikkelt dan sociaal-structurele kenmerken als leeftijd en, bij allochtonen, de groep waartoe ze worden gerekend en het land van herkomst, die standaard worden onderzocht. Het gezinsklimaat is echter niet alles bepalend. Ook ervaringen later in de levensloop en vooral het ontbreken van bindingen met sociale instituties als het huwelijk en de arbeidsmarkt hangen positief samen met crimineel gedrag. Niet uitsluitend de huwelijksrelatie geeft een kleinere kans op crimineel gedrag, maar ook betrokkenheid bij de bredere kring van familierelaties.

hdl.handle.net/1765/18107
Demos (The Hague)
Department of Sociology

Dykstra, P., & de Valk, H. (2007). Criminelen in de familie: verband tussen crimineel gedrag en bevolkingskenmerken onderzocht. Demos (The Hague), 23(1), 6–8. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18107