Nederland kent een diversiteit aan subculturen en daarmee gepaard gaande subculturele normen en waarden. Deze normen en waarden dragen ertoe bij dat personen handelen hoe ze handelen. Steeds vaker proberen marketeers de normen en waarden van subculturen. als onderdeel van de Nederlandse samenleving. aan te grijpen om daar vervolgens hun marketingstrategie op af te stemmen. Hiervoor is gedegen marktonderzoek nodig. In dit artikel wordt een veldonderzoek beschreven onder Turkse en autochtone bewoners van Amsterdam over telefoondiensten. Uit het onderzoek komen belangrijke verschillen naar voren tussen beide bevolkingsgroepen in hun wijze van besluitvorming over en gebruik van telefoondiensten. Dergelijke verschillen zijn van groot belang voor het formuleren van gerichte marketing strateqieen,

,
hdl.handle.net/1765/18128
ERIM Article Series (EAS)
Onderzoek
Erasmus Research Institute of Management

Swaanenburg, G. T. H., & Wierenga, B. (1997). Collectivisme en individualisme: culturen aan de telefoon. Onderzoek, 15(12), 14–17. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18128