Bedrijven Lijken steeds meer grip te krijgen op hun marketinggegevens. De groei.en bLoei van gespeciaLiseerde softwarebedrijven en adviesbureaus iLLustreert deze ontwikke- Ling. De tijd is voor veeL bedrijven rijp voor een geavanceerder type systeem: een Marketing Decision Support Systeem. Met dit type systeem kunnen marketingmodeLLen worden toegepast waarmee een beter inzicht in het verLoop van de markt kan worden verkregen - zoweL in het verLeden aLs in de toekomst. AanLeiding genoeg om het gebruik en de toepassing van Marketing Decision Support Systeem door de 'pioniers' te onderzoeken. Hieronder treft u een impressie aan van het gebruik van Marketing Decision Support System en in NederLand.

, ,
hdl.handle.net/1765/18130
ERIM Article Series (EAS)
Tijdschrift voor Marketing
Erasmus Research Institute of Management

de Jong, C., Huizingh, K. R. E., Oude Ophuis, P., & Wierenga, B. (1995). Marketing Decision Support Systems in Nederland. Tijdschrift voor Marketing, 29, 14–15. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18130