De gemeenschappelijke markt van 325 miljoen Euro-consumenten brengt vele tongen (en pennen) in beweging. In deze bijdrage gaat het over de te volgen marketingstrategie door ondernemingen die hun produkten in verschillende landen van de EG op de markt (willen) brengen. Zwart-wit gesteld: moeten ze een marktbeleid van standaardisatie voeren, d.w.z. hetzelfde marketing programma in de verschillende EG-Ianden of een marktbeleid van adaptatie, d.w.z. gedifferentieerde marketing programma's, afgestemd op de specifieke wensen en voorkeuren van de kopers in d~ verschillende landen? Met 'marketing programma' bedoelen we hier de hele marketing mix: assortiment, produktontwerp, positionering, merknaam, verpakking, prijs, reclamethema, promotie, mediakeuze, verkoopstaf, keuze van de verkooppunten en service.