In de vorige leereenheid is de produktie aan de orde geweest. Deze kan echter niet los worden gezien van marketing omdat van tevoren bepaald moet worden of het zinvol is om een bepaald produkt te gaan produceren en welke eigenschappen dit produkt moet hebben. Eerst dient dus vastgesteld te worden waar de behoeften van de consumenten liggen en aan de hand daarvan kan worden geproduceerd. Vervolgens dient het produkt op de markt gebracht en verkocht te worden. Ook dit is een taak van de marketing.