De premie voor een verzekering met een eigen risico is lager dan die voor een verzekering zonder een eigen risico. In dit onderzoek staat deze premiekorting bij ziektekostenverzekeringen centraal. Hoe hoog kan de premiekorting vanwege een vorm van eigen betaling zijn? Zorgbehoeftigen, die bij een eigen risico relatief veel zelf zullen gaan betalen, zouden een hogere premiekorting kunnen krijgen dan gezonde mensen. Bovendien zouden verzekerden met een premiekorting kunnen worden beloond als zij door het eigen risico minder gebruik van medische zorg gaan maken. In geval van een vrijwillig eigen risico met een uniforme premiekorting zullen in het algemeen gezonde mensen kiezen voor een eigen risico en zullen zorgbehoeftigen veelal de voorkeur geven aan een volledige verzekering. Hierdoor kunnen verzekerden die kiezen voor een eigen risico een premiekorting krijgen. Voordat verder wordt ingegaan op de vraag naar de hoogte van de premiekorting, znllen enkele begrippen worden omschreven en uitgelegd.

, ,
W.P.M.M. van de Ven (Wynand)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/18150
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Bakker, F. (1997, May 29). Effecten van eigen betalingen op premies voor ziektekostenverzekeringen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18150