Gegevens over intergenerationele steun en contact in 4.055 ouder-kind dyades afkomstig van de Netherlands Kinship Panel Study zijn gebruikt om verklaringen te toetsen voor rapportageverschillen. De verklaringen richten zich op bronnen van vertekening en onnauwkeurigheid. De resultaten laten geen systematische overschatting zien van steun en contact door ouders vergeleken met kinderen, zoals voorspeld door de generationele inzet-hypothese. Rapportageverschillen blijken wel te kunnen worden toegeschreven aan vertekeningen die samenhangen met een neiging tot zelfvermeerdering, persoonlijke normen op het gebied van familiesteun, ontevredenheid over ontvangen steun en gepercipieerde relatiekwaliteit. Verder blijken laagopgeleide ouders en kinderen minder nauwkeurig te rapporteren dan hoog opgeleide.

aksant
hdl.handle.net/1765/18178
Department of Sociology

Dykstra, P., & Mandemakers, J. (2008). Verschillen tussen ouders en kinderen in de rapportage van steun en contact. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18178