De structuur van families verandert als gevolg van demografische ontwikkelingen, maar niet zo dramatisch als vaak wordt aangenomen. Dat blijkt uit gegevens die zijn verzameld in het kader van de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS). In de periode 2002-2004 werden duizenden respondenten gevraagd naar kenmerken van hun familiebanden. In deze speciale aflevering van Demos wordt in zes artikelen ingegaan op de familiestructuur, geografische afstand tussen familieleden, contacten tussen ouders en volwassen kinderen, steun aan familieleden, acceptatie binnen de familie en solidariteit binnen autochtone en allochtone families.