Het onderhavige arrest is mijns inziens om twee redenen van belang. Allereerst in verband met de vraag wat het gevolg is voor een conservatoir verhaalsbeslag dat is opgeheven bij een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis in eerste aanleg en een daaropvolgende vernietiging van dit vonnis in hoger beroep. Het arrest is verder van belang, omdat het inzicht geeft in de wijze waarop de zogeheten blokkerende werking van een beslag moet worden verstaan.

, ,
hdl.handle.net/1765/18204
Nederlands Juristenblad
Private Law

Mierlo, T., van. (2009). Noot bij HR 5 september 2008, NJ 2009, 154 (Forward / Huber). Nederlands Juristenblad, (154). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18204