Overschrijding van de termijn voor het instellen van hoger beroep of beroep in cassatie leidt tot niet-ontvankelijkheid. Aan beroepstermijnen, zo luidt het devies, wordt strikt de hand gehouden. In dit arrest is de vraag aan de orde of op deze 'ijzeren regel' een uitzondering moet worden toegestaan wanneer de termijnoverschrijding het gevolg is van een te late betekening van de appeldagvaarding door een fout van de gerechtsdeurwaarder.

, , ,
hdl.handle.net/1765/18209
Private Law

Mierlo, T., van. (2009). Noot bij HR 24 april 2009, NJ 2009, 488 (Heilbron / Rensa). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18209