In dit artikel bespreekt de auteur drie stellingen naar aanleiding van zijn proefschrift ‘Verdelingsbeslagen. Een studie naar het deelgenotenbeslag en het maritaal beslag’. Deze stellingen luiden: - De wetgever is geen ezel. - Na afroep is kredietruimte vatbaar voor maritaal beslag. - Derdenbeslag op een tot de huwelijksgemeenschap behorende bankrekening dient te worden gelegd ten laste van de echtgenoot tegen wie een executoriale titel is/zal worden verkregen, en niet – zoals de Hoge Raad leert in HR 23 oktober 1998, NJ 1999, 130 (Bankrekening mevrouw Van Schoonhoven) – ten laste van de echtgenoot die het bestuur over de bankrekening voert.

, , , ,
hdl.handle.net/1765/18222
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Private Law

Tuil, M. (2010). Drie stellingen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), (6831), 143–145. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18222

Additional Files
M.L. Tuil, Drie stellingen.pdf , 136kb