Door SWOKA is in 1981 het project 'Kwaliteitsperceptie van voeding' in het programma opgenomen, waarvoor met name van de kant van het Ministerie van Landbouw en Visserij belangstelling bestond. De centrale vraagstelling van dit project was: 'Op basis van welke elementen beoordelen consumenten de kwaliteit van voedingsmiddelen en welke betekenis heeft de factor kwaliteit in het beslissingsproces ten aanzien van de keuze van een bepaald voedingsmiddel'. Naar aanleiding hiervan is door de Werkgroep Consumentengedrag van de Landbouwhogeschool een globaal projectvoorstel geformuleerd. De uiteindelijke onderzoeksopzet is op basis van literatuurstudie en een kwalitatief vooronderzoek tot stand gekomen.

,
SWOKA, Den Haag
hdl.handle.net/1765/18387
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

Steenkamp, J.-B., Wierenga, B., & Meulenberg, M. T. G. (1985). Kwaliteitsperceptie van voedingsmiddelen (I). ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18387