Het recreatiepark 'Rozenhof', gevestigd in een bosrijke streek in het midden des lands, biedt aan zijn bezoekers ontspanningsmogelijkheden in de vorm van: een speeltuin met een groot assortiment speelwerktuigen, een dierentuin van bescheiden omvang, een zwembad en een uitgestrekt wandelterrein. Ook maakt een rozentuin deel uit van het park. Aan deze tuin ontleent het park zijn naam. Oorspronkelijk vormden de rozen vrijwel het enige attractiepunt voor het publiek, maar op dit moment is het een onderdeel dat de bezoekers hoogstens in het voorbijgaan even 'aandoen'. Rozenhofis open van Imaart tot Inovember. De bezoekers zijn echter vooral geconcentreerd in de maanden juli en augustus. In deze twee maanden komt 60% van hetjaarlijks aantal bezoekers.