Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, huurrecht, private law, strafbare feiten
Persistent URL hdl.handle.net/1765/18393
Journal W R: tijdschrift voor huurrecht
Citation
Duijnstee-van Imhoff, Z.H. (2010). Strafbare feiten en huur. W R: tijdschrift voor huurrecht, 15(2), 49–54. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18393