In deze kroniek komen de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van consumentencontracten in de sector energie en drinkwater aan de orde.1 Ik put daarbij vooral uit de uitspraken van de Geschillencommissie Energie en Water (kortweg: ENE, voorheen:OPNoftewel ‘openbare nutsbedrijven’). Waar relevant komen ook uitspraken van de civiele rechter aan de orde. De opbouw van deze kroniek is als volgt. In paragraaf 2 wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de relevante regelgeving en voorwaarden. Daarna wordt in paragraaf 3 en volgende steeds een onderwerp aan de orde gesteld, waarbij de relevante algemene voorwaarden en, waar van toepassing, het wettelijk kader en eventuele regulering van de NMa genoemd worden en vervolgens relevante rechterlijke uitspraken en bindende adviezen van de Geschillencommissie ENE kort worden besproken. De kroniek is niet allesomvattend. Zo besteed ik geen aandacht aan bevoegdheidsperikelen van de Geschillencommissie ENE.2 Ook zal blijken dat veel van de behandelde uitspraken over energie gaan en slechts een enkele uitspraak de levering van drinkwater betreft; levering van warmte komt als zodanig niet aan de orde. De verslagperiode is niet heel concreet afgebakend, maar de belangrijkste ontwikkelingen die ik rapporteer, dateren van na 2003 tot zomer 2009. De opgenomen uitspraken werden aan de redactie van dit tijdschrift verstrekt door de Geschillencommissie, rechtsbijstandverleners, rechterlijke instanties en anderen. Eenieder die relevante uitspraken of informatie heeft voor deze kroniek, wordt opgeroepen deze in te sturen naar het redactiesecretariaat (redactie@tvch.nl) voor opvolgende kronieken.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/18455
Private Law

van Boom, W. (2010). Kroniek Energie en water. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18455