Afscheidsrede als Hoogleraar Neurologie, uitgesproken op 8 januari 2010

Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
hdl.handle.net/1765/18493
Farewell Lectures (Erasmus MC)
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam