Afscheidsrede als Hoogleraar Neurologie, uitgesproken op 8 januari 2010

Additional Metadata
Keywords neurology
Publisher Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
ISBN 978-90-77906-65-1
Persistent URL hdl.handle.net/1765/18493
Series Farewell Lectures (Erasmus MC)
Citation
van der Meché, F.G.A. (2010, January 8). Op de trap van Erasmus: de vrijheid van neuronen. Farewell Lectures (Erasmus MC). Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/18493