Enkele kwantitatieve gegevens betreffende de vraag naar boter in Nederland, samengesteld door Ir. B. Wierenga van de afdeling Marktkunde en Marktonderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen.