De luchtvervoerder vervoert goederen door de lucht. Dit lijkt een voor de hand liggend gegeven, maar niets is minder waar. Binnen Europa kiezen luchtvervoerders er namelijk in toenemende mate voor om bepaalde trajecten niet door de lucht, maar over de weg af te leggen. Op bepaalde trajecten gebeurt dit op zo'n grote schaal, dat daadwerkelijk vervoer van luchtvracht door de lucht zeldzamer is dan vervoer over de weg. Er zijn tal van omstandigheden die vervoer van luchtvracht over de weg aantrekkelijk maken voor de luchtvervoerder. Vaak wordt voor een wegtraject gekozen vanuit een financieel of capaciteitsoogpunt. Luchtverbindingen tussen centrale luchthavens (hubs) en kleinere luchthavens (overloopluchthaven) zijn niet tlijd voorhanden en (grotere) freighters, bestemd voor intercontinentale vluchten, kunnen niet vanaf ieder luchthaven worden ingezet. Bovendien gelden op de - in dichtbevolkte gebieden gelegen - centrale Europese luchthavens vaak nachtstartverboden. Binnen Europa zal vervoer over de weg dan ook dikwijks minder tijd in beslag nemen dan vervoer door de lucht