Doel: Evaluatie van de mate waarin de in 2005 herziene behandelingsrichtlijn voor het melanoom werd gevolgd en de aandachtspunten van de vorige richtlijnevaluatie (in 2001) werden geïmplementeerd. Opzet & Methode: Retrospectief observationeel cohortonderzoek. De evaluatie werd uitgevoerd met gegevens uit de pathologieverslagen van patiënten die in de periode 1 april-30 september 2007 gediagnosticeerd werden met een melanoom van de huid in de ziekenhuizen in de regio’s van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en het Integraal Kankercentrum West (IKW). Resultaten: Voor 85% van de patiënten werd het melanoom conform de richtlijn in twee sessies behandeld met een diagnostische excisie gevolgd door een therapeutische re-excisie. Voor melanoma in situ was dit cijfer 69% en voor invasief melanoom 87%; de andere patiënten werden in één sessie behandeld. In de pathologieverslagen van de patiënten met een invasief melanoom werd de marge van de diagnostische excisie voor 64%, de breslow-dikte voor 97% en de aan- of afwezigheid van ulceratie voor 77% vastgelegd. In de IKW-regio werd de marge van re-excisie nagegaan: bij 86% van de patiënten met een invasief melanoom voldeed deze marge aan de richtlijn. Conclusie: Ten opzichte van de vorige richtlijnevaluatie in 2001 was het excisiebeleid verbeterd. Verbetering van de rapportage van de excisiemarge en van de aan- of afwezigheid van ulceratie in het pathologieverslag verdient aanbeveling.

, , , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/19315
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Veerbeek, L., van de Poll-Franse, L., Bekkenk, M., Bergman, W., Hoekstra, H. J., Jansen-Landheer, M., … van der Rhee, H. (2010). Betere navolging van de richtlijn 'melanoom'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154(6), 258–262. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19315