Het kiezen van een merk bij iedere achtereenvolgende aankoop is een belangrijk aspect van het koopgedrag van de consument. Het is daarom van groot belang te weten hoe dit merkkeuzegedrag verloopt en welke factoren daarop van invloed zijn. Hierbij kan vruchtbaar gebruik worden gemaakt van merkkeuzemodel/en, die bepaalde veronderstellingen over het verloop van merkkeuzeprocessen bevatten. In dit artikel worden aI/ere erst de begrippen merkentrouw en merkkeuzeprocessen besproken en worden enkele merkkeuzemodel/en behandeld. vervotgens wordt een aantal resultaten vermeld van een empirisch onderzoek voor een drietal frequent gekochte consumentenprodukten in Nederland. Deze resulteten hebben betrekking op de 'purchase feedback', d.i. de invloed van de merkkeuze bij een bepaalde aankoop op volgende merkkeuzen, het merkwisselingsgedrag, samenhang van merkkeuze met winkelkeuze, invloed van marketing-va riabelen en socio-economische variabelen.

, ,
Kluwer
hdl.handle.net/1765/19327
ERIM Article Series (EAS)
Erasmus Research Institute of Management

Wierenga, B. (1974). Merkkeuzeprocessen bij Consumenten. In ERIM Article Series (EAS). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19327