De auteur gaat in op het concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap, waarvan de consultatieversie is verschenen op 14 december 2009. De met de moeder gehuwde of geregistreerde meemoeder wordt juridisch moeder van rechtswege in geval van een aanvankelijk anonieme donor en in alle andere gevallen kan de meemoeder het kind erkennen.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, lesbisch ouderschap, private law, wetsvoorstel
Persistent URL hdl.handle.net/1765/19369
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2010). Concept-wetsvoorstel lesbisch ouderschap: meemoeder wordt juridisch moeder van rechtswege of door erkenning. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19369