Voorwoord In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van aanvullende en collectieve verzekeringen voor risicoselectie en verzekerdenmobiliteit in de basisverzekering. De analyse heeft betrekking op het jaar 2009. Tevens worden de ontwikkelingen in 2009 vergeleken met de bevindingen van evaluatiestudies over eerdere jaren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De auteurs danken prof. dr. W.P.M.M. van de Ven voor zijn waardevolle commentaar op een eerdere versie van dit rapport. Tevens danken zij drs. P.J. Schout van de NPCF voor haar inzet voor de totstandkoming van dit onderzoeksproject en haar betrokkenheid en commentaar.

, , , ,
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
hdl.handle.net/1765/19440
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Roos, A.-F., & Schut, E. (2009). Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19440