Voorwoord In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van aanvullende en collectieve verzekeringen voor risicoselectie en verzekerdenmobiliteit in de basisverzekering. De analyse heeft betrekking op het jaar 2009. Tevens worden de ontwikkelingen in 2009 vergeleken met de bevindingen van evaluatiestudies over eerdere jaren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). De auteurs danken prof. dr. W.P.M.M. van de Ven voor zijn waardevolle commentaar op een eerdere versie van dit rapport. Tevens danken zij drs. P.J. Schout van de NPCF voor haar inzet voor de totstandkoming van dit onderzoeksproject en haar betrokkenheid en commentaar.

Additional Metadata
Keywords aanvullende verzekeringen, collectiviteiten, gezondheidsverklaring, risicoselectie, zorgverzekeringen
Publisher Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
Sponsor Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Persistent URL hdl.handle.net/1765/19440
Citation
Roos, A.-F, & Schut, F.T. (2009). Evaluatie aanvullende en collectieve ziektekostenverzekeringen 2009. Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19440