Samenvatting Vanwege bekostigingsproblemen met bepaalde geneesmiddelen is er een afbakeningsdiscussie rond dit onderwerp ontstaan. Buiten het ziekenhuis worden soms geneesmiddelen gebruikt waarvan zorgverzekeraars vinden dat ze niet via de extramurale geneesmiddelfinanciering moeten worden bekostigd maar dat ze ten laste van het ziekenhuisbudget zouden moeten komen. Ziekenhuizen zijn bereid deze geneesmiddelen te betalen als ze er maar voor gecompenseerd worden. Tegen deze achtergrond is een mogelijke oplossing voor de financieringsproblematiek om extramuraal afgeleverde geneesmiddelen te scheiden in specialistische en generalistische middelen. Door de specialistische geneesmiddelen medisch-inhoudelijk, beleidsmatig en financieel onder de reikwijdte van het ziekenhuis te brengen kan de continuïteit in behandeling door de medisch specialist ook worden doorgetrokken naar de farmacotherapie, ongeacht waar de patiënt zich bevindt (intramuraal of extramuraal). Voor generalistische middelen zou de medisch-inhoudelijke, beleidsmatige en financiële praktijk niet anders zijn dan in de huidige situatie. etc ...