Het CPB is op dit moment bezig met een studie naar de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat. Als onderdeel daarvan is een analyse gemaakt van de efficiente vormgeving van de werkloosheidsverzekering op basis van de internationale theoretische en empirische literatuur. Dit biedt diverse inzichten die relevant zijn voor de discussie over de toekomst van de WW in Nederland. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de hoogte en duur van de WW uitkering, de spaar-WW, sancties en activeringsbeleid, en de relatie van de WW met ontslagkosten voor werkgevers.