Bestuursrechter en burgerlijke rechter zoeken beiden aansluiting bij de rechtspraak van het EHRM. De inpassing van een ‘redelijke termijn’-vergoeding gebeurt adequaat. Maar het roer moet om bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding. En wie van de hogere EHRM-vergoeding schrikt, moet bedenken dat het de bedoeling is de duur van de procedures naar aanvaardbare proporties terug te brengen.

art. 6 EVRM, art. 6:106 BW, bestuursrechter, burgerlijk recht, burgerlijke rechter, civil law, effective remedy, overheidsaansprakelijkheid, private law, redelijke termijn
hdl.handle.net/1765/19610
Private Law

Dijkshoorn, W. (2010). Overschrijding van ‘de redelijke termijn’: moet de burgerlijke rechter het EHRM of de bestuursrechter volgen?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19610