De gezondheidszorg heeft belangrijke gevolgen voor de (volks)gezondheid. Meestal zullen die gevolgen positief zijn, zoals bijvoorbeeld duidelijk is voor de levensverlengende werking van antibiotica bij uiteenlopende infectieziekten. Soms echter ook heeft de gezondheidszorg negatieve effecten op de volkgezondheid. Ecn bekend voorbeeld hiervan is de stijging van het aantal gevallen van wiegendood na de door medici gei'ntroduceerde buikligging als de meest gezonde slaaphouding van zuigelingen (1). Er is veel voor te zeggen om de uitkomsten van de gezondheidszorg, in termen van gezondheid, te beschouwen als toetssteen voor de beoordeling van de kwaliteit van medisch handelen. Het uiteindelijke doel van de gezondheidszorg is immers om de (volks)gezondheid in gunstige zin te bei'nvloeden. Dit proefschrift gaat over de toepassing van uitkomstmaten bij het bewaken van de kwaliteit van de zorg en over de mogelijkheden om hiertoe gebruik te maken van beschikbare registraties.

, ,
P.J. van der Maas (Paul) , J.P. Mackenbach (Johan)
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/19750
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Treurniet, H. (1999, March 17). Kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg: ontwikkeling van uitkomstindicatoren. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19750