De bekende clichés als ‘vele handen maken licht werk’ of ‘twee weten meer dan een’ doen vermoeden dat dingen vanzelf beter gaan zodra meerdere mensen zich ergens mee gaan bemoeien. Maar voor het optimaal laten functioneren van een multidisciplinair team zal er meer moeten gebeuren dan alleen de professionals bij elkaar te brengen.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, multidisciplinaire teams, private law
Persistent URL hdl.handle.net/1765/19760
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Note A2295
Citation
Giard, R.W.M. (2010). Multidisciplinaire oncologische teams: niet polderen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, (154). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19760