Ondanks het feit dat zo ongeveer alle betrokkenen het eens waren over nut en noodzaak is het Wetsvoorstel affectieschade, na tien jaar parlementair debat, in de Eerste Kamer gesneuveld. Zal iemand zich nu nog willen branden aan dit dossier? Uit onverwachte hoek is er wellicht nog hoop voor naasten en nabestaanden: van verzekeraarszijde zijn geluiden te horen dat naar mogelijkheden wordt gezocht om deze schade in elk geval in bepaalde situaties toch gewoon te gaan dekken.

Additional Metadata
Keywords burgerlijk recht, civil law, private law, wetsvoorstel affectieschade
Persistent URL hdl.handle.net/1765/19810
Journal Nederlands Juristenblad
Citation
Lindenbergh, S.D. (2010). Het wetsvoorstel affectieschade: een treurige dood (?). Nederlands Juristenblad, (1210), 1530–1532. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19810