Er zijn weinig terreinen in het civiele recht waar bewijs en waardering zozeer samenkomen als bij de begroting van schade. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat bij de vaststelling van de omvang van schade bij uitstek een slag wordt gemaakt van het recht naar de feiten (of zo men wil: andersom). Om dit te illustreren wordt hierna eerst kort iets gezegd over wat schade is en hoe deze wordt begroot. Daarna worden de vertrekpunten voor het bewijs van schade verkend. Vervolgens zal aan de hand van een voorbeeld van bewijs van schade en de waardering hiervan worden geïllustreerd hoe de vertaalslag van het recht naar de feiten vorm krijgt en hoe complex dat proces in feite is.

Additional Metadata
Keywords bewijs, burgerlijk recht, civil law, private law, schadebegroting, waardering
Persistent URL hdl.handle.net/1765/19965
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Dijkshoorn, W, & Lindenbergh, S.D. (2010). Schadebegroting, bewijs en waardering. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 538–542. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/19965