• De huidige conservatieve behandeling van artrose van de heup en knie is heterogeen en suboptimaal. • Bestaande richtlijnen doen uitspraken over de eventuele indicaties voor afzonderlijke interventies, maar doen geen uitspraken over de volgorde van handelen. • Er is nu een nieuwe stapsgewijze behandelstrategie ontwikkeld in aanvulling op de richtlijnen. • Het doel is om het conservatieve beleid voor artrose te optimaliseren en te verduidelijken. • Daarnaast moet het de communicatie tussen patiënt en behandelaar en tussen behandelaars onderling bevorderen. • In de behandelstrategie worden relatief ingrijpende interventies pas overwogen na onvoldoende resultaat van eenvoudigere interventies. • Er is ook een zorgwijzer ontwikkeld die informatie bevat voor patiënten over artrose, de behandelmogelijkheden, de behandelaars en de behandelstrategie

hdl.handle.net/1765/20149
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

van den Ende, C., Bierma-Zeinstra, S., Vliet Vlieland, T., Swierstra, B., Voorn, T., & Dekker, J. (2010). Conservatieve behandeling van heup- en knieartrose: Systematische en stapsgewijze behandelstrategie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154(24), 1155–1159. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20149