Doel: Het onderzoeken van de prevalentie van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Opzet & Methode: Prospectief observationeel onderzoek. Gedurende 3 opeenvolgende dagen werden alle kinderen die werden opgenomen op de kinderafdelingen van 44 Nederlandse ziekenhuizen (7 academisch, 37 algemeen) gescreend op ondervoeding. In totaal werden 424 kinderen geïncludeerd (63% jongens, 86% kaukasisch) met een leeftijd ≥ 30 dagen en een opnameduur van tenminste 1 dag. De mediane leeftijd was 3,5 jaar, de mediane opnameduur 2 dagen. Gewicht en lengte werden gemeten bij opname. Standaarddeviatiescores (SD-scores) < -2 voor gewicht-naar-lengte en lengte-voor-leeftijd werden beschouwd als acute respectievelijk chronische ondervoeding. Resultaten: In totaal was 19% van de kinderen acuut of chronisch ondervoed bij opname (academische ziekenhuizen 22%, algemene ziekenhuizen 17%). Het aandeel kinderen met chronische ondervoeding was significant hoger in de academische ziekenhuizen (14 versus 6%). Logistische regressieanalyse, rekening houdend met leeftijd, onderliggende ziekte, etniciteit, chirurgie en type ziekenhuis, toonde een statistisch significant verband tussen ondervoeding bij opname en onderliggende ziekte (OR: 2,2). Voor chronische ondervoeding waren zowel onderliggende ziekte als niet-kaukasische etniciteit significant gerelateerd aan een hogere prevalentie (OR: 3,7 en 2,8 respectievelijk). Multipele regressieanalyse toonde aan dat kinderen met acute ondervoeding bij opname gemiddeld 45% langer in het ziekenhuis lagen (95%-BI: 7-95) dan kinderen met een normale voedingstoestand. Conclusie: Deze unieke nationale studie laat zien dat 19% van de kinderen bij opname in een ziekenhuis ondervoed zijn. Deze hoge prevalentie laat zien dat screening op en behandeling van ondervoeding noodzakelijk is bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen.

hdl.handle.net/1765/20150
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Joosten, K., Zwart, H., Hop, W., & Hulst, J. (2010). Ondervoeding bij een vijfde van kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 154(24), 1136–1141. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/20150